Meniny má Edita, zajtra Cyprián.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skŠtudentská rada

Študentská rada logo

Je najvyšším výkonným orgánom a právnou subjektivitou Študentskej časti akademického senátu Stavebnej fakulty, Baníckej fakulty a Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v objekte študentského domova Jedlíkova 5 v Košiciach.

Študentská rada zasadá každú nedeľu o 21:00 počas celého školského roka v miestnosti Študentskej rady. (blok D prízemie)

Občianske združenie Študentská rada FBERG, SvF a HF Jedlíkovej 5 v Košiciach bolo založené dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, 20.10.1993. Spočiatku to bola skupina študentov, ktorých cieľom bolo prispieť svojou činnosťou k rozvoju študentského domova. Dnes je ŠR J5 najvyšším výkonným orgánom a právnou subjektivitou Študentskej časti akademického senátu Stavebnej fakulty, Baníckej fakulty a Hutníckej fakulty TUKE. ŠR Jedlíkova 5 je zložená zo zástupcov akademických senátov FBERG, SvF a HF a volených členov zo strany ubytovaných študentov. Vedenie ŠR sa pravidelne stretáva každý týždeň a tieto zasadnutia sú verejné. Cieľom ŠR je riešiť problémy študentov, pomáhať im a skvalitňovať ich ubytovanie. V priebehu akademického roka organizujeme rôzne kultúrno-spoločenské, zábavné, či športové podujatia.

Medzi najväčšie projekty ŠR J5 patrí práčovňa, vybudovanie parkoviska s kapacitou približne 100 voľných parkovacích miest, vybudovanie ihriska, výstavba altánku pre posedenia alebo grilovačky, zavedenie kamerového systému pre lepšiu bezpečnosť, vybudovanie rysovne alebo zriadenie spoločenskej miestnosti.

Medzi akcie, ktorými ŠR spríjemňuje život ľudí ubytovaných na internáte patria: futbalovica, spojovačky, ples J7, podpora fakultných plesov, či rôzne športové akcie. 

Spoluorganizované Podujatia

Projekty

Pripravované akcie ŠR J5

 • Mikulášska spojovačka
 • Študenská kvapka krvi
 • Pingpongový turnaj
 • DOD Dragons
 • Súťaž o najsilnejšieho člena DRAGONS
 • Otvorenie stolnotenisovej miestnosti
 • Súťaž vo varení halušiek
 • Súťaž o najkrajšiu izbu
 • Zakúpenie práčok do práčovňe
 • Volejbalový turnaj
 • Futbalový a floorballový turnaj
 • Bubblle football
 • Salámový beh
 • Modernizácie posilňovne DRAGONS
 • Zavedenie rádio skriniek do spoločenských miestností

Podpora od ŠR J5

 • Podpora hutníckych spevov
 • Podpora Imatrikulačného plesu Šachťák 2014
 • Podpora Študenskej televízie J9
 • Podpora Radia9
 • Finančný príspevok – Rusínska zábava
 • Podpora Imatrikulačného plesu Barbora 2014
 • Podpora Barborských spevov
 • Podpora Imatrikulačného plesu Beánie 2014
 • Podpora fakultného florbalového tímu FBERG
 • Podpora bedmintonového turnaja YONEX CUP 2014
 • Podpora florbalového turnaja EXEL CUP 2014

Projekty

Projekty

Práčovňa

Ako študent ubytovaný v ŠDJ5 si nemusíš svoje špinavé oblečenie nosiť domov. Všetko si môžeš vyprať v práčovni na prízemí bloku A. Stačí sa zapísať na vrátnici, nechať tam svoj preukaz člena OZ ŠRJ5, vziať kľúč, nahádzať špinavé prádlo do jednej z dvanástich dostupných pračiek a stlačiť gombík. Taktiež je možné zapožičať si žehličku a sušiak na prádlo. Je nutné dodržiavať poriadok práčovne. 

Parkovisko

Pokiaľ vlastníš, používaš auto, môžeš parkovať na parkovisku pred vchodom do ŠDJ5. V posledných rokoch a s nastupujúcim trendom je počas akademického roka parkovisko na hranici svojich kapacitných možností, preto parkuj s ohľadom na ostatných. Parkovisko je monitorované kamerovým systémom a v noci patrične osvetlené. Študentské domovy J5 ani Študentská rada J5, ani TUKE však nezodpovedajú za bezpečnosť na parkovisku. Hoci sa na parkovisku krádeže a incidenty nestávajú, parkuješ na vlastnú zodpovednosť.

Večerné posedenie

Altánok - grilovačky: Z finančných prostriedkov ŠRJ5 bol zrealizovaný projekt výstavby altánku s hojdačkou. Keďže na balkónoch internátu je prísne zakázané grilovať, máš teda možnosť využívať altánok na grilovačky alebo posedenie s priateľmi. Príslušenstvo na grilovanie si môžeš zapožičať na vrátnici alebo u členov ŠRJ5. Altánok je vyhradený pre študentov TUKE, prioritne pre ubytovaných v ŠDJ5. Dodržuj prosím čistotu a buď prosím opatrný pri práci s ohňom. Pri pristihnutí znehodnocovania majetku bude dotyčná osoba prísne sankciovaná.

Zoznam členov Študentskej rady

Zoznam členov Študentskej rady
Predseda ŠR J5 Jakub Kovalčík (D 509) jakubkovalcik111@gmail.com
Podpredseda ŠR J5 Zuzana Benková(B 302) zuzka4ewer@gmail.com
Ostatní členovia ŠR J5 Petra GÖRÖGOVÁ (D 309) Petrana111@azet.sk
Oleksandra Davydenko (C 703) oleksandra.davydenko21@gmail.com
Športový referent Barta Alfréd (D 602) barta.alfred1@gmail.com
Predseda ŠP J5 František Mažerik (A 705) mazerik.frantisek@gmail.com
Podpredseda ŠP J5 Matúš Meňovčík (A 705) menovcikmatus@gmail.com
Predseda PC klubu Stanislav Sinai (B 212) sinai.stanislav@gmail.com
Zodpovedné osoby Spoločenská miestnosť A 002 Alfréd Bárta
Multimediálna miestnosť C 002 Jakub Kovalčík
Práčovňa A 003 Zuzana Benková
Rysovňa C 207 Oleksandra Davydenko
Študovňa D 107 Oleksandra Davydenko
Úschovňa bicyklov B 002 Samuel Rusnák
Stolnotenisová miestnosť C 307 Alfréd Bárta
Dragons Club Matúš Stebila
Altánok Jakub Kovalčík
Kontaktné osoby Blok A: Jakub Kovalčík
Blok B: Zuzana Benková
Blok C: Oleksandra Davydenko
Blok D: Patrik Matej

Pokyny pre platbu do OZ ŠR J5

Pokyny pre platbu do OZ ŠR J5
 1. Prihlásiť sa cez userpanel.pcklub.sk,
  1. noví užívatelia: registácia, vyplniť údaje,
  2. starí užívatelia: prihlásiť sa ako Vaše meno.priezvisko, doplniť potrebné údaje.
 2. Pridať MAC adresu PC (každý len 1 PC).
 3. Vygenerovať si zmluvu do OZ Študentská rada J5, vytlačiť a podpísať (orignál kópia).
 4. Zaplatiť poplatok 27 € a potvrdenie o zaplatení spolu so zmluvami priniesť na zápis.

Platby IBA bankovým prevodom!!! Bez vyplnenia variabilného symbolu nebudú platby uznané.
Dbajte na správne vyplnené číslo účtu a variabilný symbol, predídete tak nepríjemnostiam s nepripísaním platby k Vášmu kontu.

Údaje pre správne vyplnenie platby:
Číslo účtu: 0082136875/0900 (Slovenská sporiteľňa)
Variabilný symbol: uvedený po prihlásení/registrácii do userpanelu.
Suma: 27€