Meniny má Jozefína, zajtra Štefánia.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skOznamy z:

Ubytovacie

HYGIENA / HYGIENE

26.10.2017

Ubytovacie

HYGIENA

Je našou povinnosťou dbať na dodržiavanie hygieny v našom zariadení a to nielen v celom areáli, spoločných priestoroch, ale tiež na izbách, kde ste ubytovaní. Našim cieľom ja mať uvedené priestory v takom stave, aby zodpovedali podmienkam na slušné bývanie a zároveň aby neohrozovali zdravie vás všetkých. Z našej strany Vás chcem uistiť, že robíme všetko pre to, aby sme sa k vyššie uvedenému cieľu priblížili . Preto Vám predstavím naše názory a plány, aby ste mohli lepšie pochopiť aj naše opatrenia. Bez vašej pomoci však budú aj tie najlepšie úmysly a navrhované riešenia…

Ubytovacie

Pokyny pre študentov v ak.r. 2017/18

30.8.2017

Ubytovacie

1. Ubytovať sa môžete najskôr dňa 4.9.2017 do 29.9.2017.

2. Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD v čase od 8.00 do 14.00 hod., Pia: do 8.00 od 12.00 hod. okrem soboty a nedele

3. K ubytovaniu je nevyhnutné predložiť:

  • občiansky preukaz, ISIC, potvrdenie o návšteve školy
  • doklad o zaplatení bytného za tri mesiace BANKOVÝM PREVODOM (výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby, NIE ŠEKY!) PLATBU ŽIADAME ZREALIZOVAŤ V SEPTEMBROVOM DÁTUME.
  • cena bytného:
    • 189 € pri ubytovaní sa do 15.9.2017 (sept.,okt.,nov­./2017)

Ubytovacie

LETNÉ UBYTOVANIE

16.5.2017

Ubytovacie

(neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent (ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2016/17) povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2017.

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2017.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného), sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má…