Meniny má Jozefína, zajtra Štefánia.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skOznamy z:

Ubytovacie

Letné ubytovanie (neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

14.5.2018

Ubytovacie

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent ( ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2017/2018) je povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení v termíne od 4.6.2018 do 15.6.2018.

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2018.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného) sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má študent záujem **o…

Ubytovacie

Platba - JÚN

14.5.2018

Ubytovacie

PLATBA – JÚN

 • pri ukončení ubytovania do 15.6 platia študenti polovicu mesačného poplatku za ubytovanie :
  • 31,50€ / TU, UPJŠ ,
  • 40,00€ / iné VŠ

Platba musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 pracovných dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 000­0 0070 0008 4­912

 • pri odchode po 15.6 uhrádzajú celý mesiac:
  • 63,00€ /TU, UPJŠ
  • 80,00€ / iné VŠ

Platba bez poplatku za omeškanie musí byť v MAISE zaevidovaná s dátumom 15.6 //Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie 0,50€/ deň…

Ubytovacie

Postup pti odchode zo ŠD

14.5.2018

Ubytovacie

Pri odchode zo ŠD je študent povinný:

 • mať zaevidovanú platbu za ubytovanie v IS MAIS, príp. sankciu za predčasný odchod zo ŠD (ak odchádza skôr ako v mesiaci jún)
 • na ubytovacom odd. predložiť vyplnenú odchodku (odchodku vyzdvihnúť na ubytovacom oddelení), v ktorej musia byť: – podpis upratovačky – podpíše pri odovzdaní upratanej izby
 • odovzdať na ubyt. odd. kľúč s visačkou, posteľné prádlo
Ubytovacie

Rekonštrukčné práce v ŠD Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9

7.4.2018

Ubytovacie

Informujeme študentov ubytovaných v ŠD Jedlíkova 5 a Jedlíkova 9, že počas leta 2018 budú prebiehať rekonštrukčné práce, čím dôjde k zníženiu komfortu bývania, a to najmä z dôvodu častého prerušenia dodávok vody, ako aj nadmernej prašnosti v ubytovacích objektoch.

V termíne od 01.06.2018 do 31.08.2018 sa uskutoční kompletná rekonštrukcia 24 izieb / 2 poschodia / v A bloku v ŠD Jedlíkova 9.

V termíne od 01.07.2018 do 31.8.2018 bude realizovaná kompletná výmena ležatých rozvodov, ako aj výmena niektorých zvislých rozvodov vody/stúpačiek/ a to vo všetkých objektoch Jedlíkova 5 a…