Meniny má Patrícia, Patrik, zajtra Oliver.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skUbytovacie

Postup pti odchode zo ŠD

14.5.2018

Pri odchode zo ŠD je študent povinný:

  • mať zaevidovanú platbu za ubytovanie v IS MAIS, príp. sankciu za predčasný odchod zo ŠD (ak odchádza skôr ako v mesiaci jún)
  • na ubytovacom odd. predložiť vyplnenú odchodku (odchodku vyzdvihnúť na ubytovacom oddelení), v ktorej musia byť: – podpis upratovačky – podpíše pri odovzdaní upratanej izby
  • odovzdať na ubyt. odd. kľúč s visačkou, posteľné prádlo