Meniny má Jozefína, zajtra Štefánia.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skUbytovacie

Platba - JÚN

6.5.2019

Platba musí byť uhradená do 31.5.2019 :

  • 63 € /TU, UPJŠ
  • 100 € /iné VŠ

prevodom z účtu a musí byť pri ukončení ubytovania zaevidovaná v MAISe (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 000­0 0070 0008 4­912,

VS – číslo zmluvy o ubytovaní

ŠS 1513

správa pre prijímateľa – meno a priezvisko ubytovaného študenta

Po termíne 31.5.2019 sa účtuje zmluvná pokuta vo výške 0,50 € za každý deň omeškania