Meniny má Patrícia, Patrik, zajtra Oliver.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skUbytovacie

Platba - JÚN

14.5.2018

PLATBA – JÚN

  • pri ukončení ubytovania do 15.6 platia študenti polovicu mesačného poplatku za ubytovanie :
    • 31,50€ / TU, UPJŠ ,
    • 40,00€ / iné VŠ

Platba musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 pracovných dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 000­0 0070 0008 4­912

  • pri odchode po 15.6 uhrádzajú celý mesiac:
    • 63,00€ /TU, UPJŠ
    • 80,00€ / iné VŠ

Platba bez poplatku za omeškanie musí byť v MAISE zaevidovaná s dátumom 15.6 Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie 0,50€/ deň