Meniny má Patrícia, Patrik, zajtra Oliver.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skUbytovacie

LETNÉ UBYTOVANIE

16.5.2017

(neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent (ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2016/17) povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2017.

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2017.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného), sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má študent záujem o ubytovanie len na jeden mesiac, uzavrie zmluvu o dlhodobom ubytovaní s platbou 100 € za mesiac.