Meniny má Patrícia, Patrik, zajtra Oliver.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skUbytovacie

HYGIENA / HYGIENE

26.10.2017

HYGIENA

Je našou povinnosťou dbať na dodržiavanie hygieny v našom zariadení a to nielen v celom areáli, spoločných priestoroch, ale tiež na izbách, kde ste ubytovaní. Našim cieľom ja mať uvedené priestory v takom stave, aby zodpovedali podmienkam na slušné bývanie a zároveň aby neohrozovali zdravie vás všetkých. Z našej strany Vás chcem uistiť, že robíme všetko pre to, aby sme sa k vyššie uvedenému cieľu priblížili . Preto Vám predstavím naše názory a plány, aby ste mohli lepšie pochopiť aj naše opatrenia. Bez vašej pomoci však budú aj tie najlepšie úmysly a navrhované riešenia len prázdnymi slovami.


Najčastejšie nedostatky ( na čo si treba dať pozor) :
 • špinavá dlážka ( chumáče prachu, rozliate nápoje, stopy zo špinavej obuvi ......... )
 • nevynesené odpadky ( páchnuce hnijúce väčšie množstvo odpadkov, umelohmotné fľaše ...... )
 • zvyšky jedla na stole
 • špinavá chladnička
 • zamrazený mraziaci box
 • špinavé umývadlo ( vodný kameň, pleseň ....... )
 • špinavé sociálne zariadenia ( týka sa VB, MI – vodný kameň, stopy moču na dlážke, pleseň ...... )
 • špinavý balkón ( hromadenie odpadkov, vtačí trus )

Odporúčania pre samo upratovanie :
 • zametať dlážku cca každé 2 dni, pozmývať aspoň raz za týždeň
 • odpadky zbierať do menších sáčkov ( nie do vriec ) a vynášať do kontajnera aspoň každý druhý deň, prípadne pred víkendom. Smeti nesmú byť vyložené pred dverami izby ( bunky) na spoločnej chodbe
 • aspoň 1× za mesiac odmraziť mraziaci box a umyť spolu s chladničkou
 • aspoň 1× za týždeň umyť sociálne zariadenia ( umývadlo

Pokiaľ neviete aké prostriedky použiť, spýtajte sa nás, radi Vám niektoré odporučíme. 


HYGIENE

It’s our duty to keep the hygiene in our facility. Not only in the areal and the common spaces, but also in the rooms where you are accommodated. Our goal is having these spaces in the condition which is the best for nice living and at the same time, that do not endanger the health of you and people around you. From our side I want to be sure, that we do everything to reach our goal mentioned above. That’s why I introduce out opinions and plans, to have a better understanding of our precautions. But without your help, even the best intentions and proposed solutions will be empty words.


The most common deficiencies (what to look out for):

 • Dirty floor ( spilled drinks, flocks of dust, traces of dirty shoes, . . . )
 • Garbage kept inside ( stinking and rotting bigger amount of garbage, PET bottles, . . . )
 • Leftovers on the table
 • Dirty fridge
 • Frozen freezer
 • Dirty sink ( limescale, mold, . . . )
 • Dirty toilet and shower ( mold, traces of urine on the floor, . . . )
 • Dirty balcony ( keeping the garbage on the balcony, bird droppings, . . . )

Recommendations for self-cleaning:
 • Sweep the floor circa every second day, wash the floor at least once a week
 • Keep the garbage in smaller bags and take them out at least every second day, or before weekend. The garbage shouldn’t be in front of the room on the common hallway
 • At least once a month defrost the freezer and wash it together with fridge
 • At least once a week wash the toilet, sink and shower