Meniny má Edita, zajtra Cyprián.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skOznamy z:

Ubytovacie

Platba - JÚN

6.5.2019

Ubytovacie

Platba musí byť uhradená do 31.5.2019 :

  • 63 € /TU, UPJŠ
  • 100 € /iné VŠ

prevodom z účtu a musí byť pri ukončení ubytovania zaevidovaná v MAISe (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 000­0 0070 0008 4­912,

VS – číslo zmluvy o ubytovaní

ŠS 1513

správa pre prijímateľa – meno a priezvisko ubytovaného študenta

Po termíne 31.5.2019 sa účtuje zmluvná pokuta vo výške 0,50 € za každý deň omeškania

Ubytovacie

Letné ubytovanie (neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

6.5.2019

Ubytovacie

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent ( ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2018/2019) je povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení v termíne od 15.5.2019 do 15.6.2019.

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2019.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného) sa platba za ubytovanie nevracia.
Ak má študent záujem **o…

Ubytovacie

Predčasné ukončenie ubytovania: k 31.5.2019

6.5.2019

Ubytovacie

(neplatí pre končiace ročníky Ing. a doktorandského štúdia v mesiaci máj 2019)

Zmluva o ubytovaní bod č. 2 – študent je povinný uhradiť sankciu 30 € za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania na číslo účtu IBAN: SK25 8180 000­0 0070 0008 4­947

  • VS: 201..... VS pre ubytovanie v MAISe (číslo ubytovacej zmluvy)
  • ŠS: 02

Sankcia musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS)