Meniny má Lýdia, zajtra Anabela.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.sk

Oznamy z:

Ubytovacie

Predčasné ukončenie ubytovania: k 31. 5. 2017

16.5.2017

Ubytovacie

(neplatí pre končiace ročníky Ing. a doktorandského štúdia v mesiaci máj 2017)

Zmluva o ubytovaní bod č. 2 – študent je povinný uhradiť sankciu 30 € za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania na číslo účtu IBAN: SK25 8180 000­0 0070 0008 4­947.

Sankcia musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS).

Ubytovacie

PLATBA - JÚN

16.5.2017

Ubytovacie
  • pri ukončení ubytovania do 15.6. platia študenti polovicu

    mesačného poplatku za ubytovanie: 31,50 € /TU, UPJŠ
    40,00 € /iné VŠ

Platba musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 000­0 0070 0008 4­912

  • pri odchode po 15.6. uhrádzajú celý mesiac: 63,00 €/TU,UPJŠ

    80,00 €/iné VŠ

Ubytovacie

LETNÉ UBYTOVANIE

16.5.2017

Ubytovacie

(neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent (ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2016/17) povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2017.

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2017.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného), sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má…