Meniny má Emanuel, zajtra Alena.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skOznamy z:

Ubytovacie

Predčasné ukončenie ubytovania

14.5.2018

Ubytovacie

Predčasné ukončenie ubytovania: k 31.5.2018

(neplatí pre končiace ročníky Ing. a doktorandského štúdia v mesiaci máj 2018)

Zmluva o ubytovaní bod č. 2 – študent je povinný uhradiť sankciu 30 € za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania na číslo účtu IBAN: SK25 8180 000­0 0070 0008 4­947

 • VS: 201..... VS pre ubytovanie v MAISe (číslo ubytovacej zmluvy)
 • ŠS: 02

Sankcia musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS)

Ubytovacie

Letné ubytovanie (neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia)

14.5.2018

Ubytovacie

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. „letné ubytovanie“ (júl a august) je študent ( ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. roku 2017/2018) je povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení v termíne od 4.6.2018 do 15.6.2018.

Poplatok za ubytovanie je ako počas akademického roka a musí byť uhradený za oba mesiace najneskôr do 30.6.2018.

Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august. Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia (letného) sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má študent záujem **o…

Ubytovacie

Platba - JÚN

14.5.2018

Ubytovacie

PLATBA – JÚN

 • pri ukončení ubytovania do 15.6 platia študenti polovicu mesačného poplatku za ubytovanie :
  • 31,50€ / TU, UPJŠ ,
  • 40,00€ / iné VŠ

Platba musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 pracovných dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 000­0 0070 0008 4­912

 • pri odchode po 15.6 uhrádzajú celý mesiac:
  • 63,00€ /TU, UPJŠ
  • 80,00€ / iné VŠ

Platba bez poplatku za omeškanie musí byť v MAISE zaevidovaná s dátumom 15.6 //Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie 0,50€/ deň…

Ubytovacie

Postup pti odchode zo ŠD

14.5.2018

Ubytovacie

Pri odchode zo ŠD je študent povinný:

 • mať zaevidovanú platbu za ubytovanie v IS MAIS, príp. sankciu za predčasný odchod zo ŠD (ak odchádza skôr ako v mesiaci jún)
 • na ubytovacom odd. predložiť vyplnenú odchodku (odchodku vyzdvihnúť na ubytovacom oddelení), v ktorej musia byť: – podpis upratovačky – podpíše pri odovzdaní upratanej izby
 • odovzdať na ubyt. odd. kľúč s visačkou, posteľné prádlo