Meniny má Edita, zajtra Cyprián.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skŠtudentská polícia, Jedlíkova 5

Študentská polícia logo

Študentská polícia je klubom ŠRJ5, ktorej sa zodpovedá za svoju činnosť. Úlohou člena ŠPJ5 je vykonávať službu, čo znamená byť nielen nápomocný službukonajúcemu vrátnikovi pri kontrolovaní prichádzajúcich študentov, ale aj dbať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku a dohliadať na disciplínu v študentskom domove. Služba na vrátnici sa začína o 18.00 hod. a konči o 2.00 hod.

Polícia pomáha riešiť problémy s nedodržiavaním Ubytovacieho poriadku. Počas služby vykonávajú študentskí policajti obchôdzku blokov minimálne raz za hodinu. Ak máte aj vy nejaký problém, napr. ak vás niekto ruší hlasnou hudbou alebo iným spôsobom po hodine nočného pokoja, kontaktujte členov ŠPJ5 na vrátnici alebo v ich neprítomnosti službu konajúcu vrátničku buď osobne alebo telefonicky na číslo vrátnice 055/788 37 11.

Vnútorný poriadok ŠPJ5

  1. Člen klubu, ktorý je v službe, je povinný kontrolovať každú osobu vstupujúcu do priestorov ŠDJ5.
  2. Člen klubu je oprávnený kontrolovať priestory pod správou ŠRJ5.
  3. Pokiaľ je kontrolovaná osoba ubytovaná v ŠDJ5, je povinná legitimovať sa po novom platnou ISIC kartou.
  4. Neubytovaná osoba je povinná dodržiavať návštevné hodiny ŠDJ5.
  5. Pokiaľ sa ubytovaná osoba odmietne legitimovať, člen klubu jej nesmie povoliť vstup do ŠDJ5.
  6. Pri fyzickom napadnutí člena ŠPJ5 osobou ubytovanou v ŠDJ5, bude dotyčná osoba vylúčená zo ŠDJ5 podľa § 7 ods. 4 Ubytovacieho poriadku. Pri slovnom napadnutí bude dotyčná osoba predvolaná pred ŠRJ5.
  7. Člen klubu je počas služby povinný mať na sebe identifikačný odev s nápisom a logom ŠPJ5 a má byť čistý a upravený.  Je zakázané nosiť odev s nápisom a logom ŠPJ5 mimo služby, pokiaľ predseda klubu nerozhodne inak.
  8. Je všeobecne zakázané nosiť odev s nápisom a logom ŠPJ5 pre osoby, ktoré nie sú aktuálnymi členmi ŠPJ5.
  9. V prípade, že si člen ŠPJ5 nebude plniť svoje povinnosti, bude vylúčený zo ŠPJ5 a stráca nárok na výhody člena ŠPJ5 a doplatí bytné za daný mesiac, kedy bol zo ŠPJ5 vylúčený.
  10. V prípade porušenia UP členom ŠPJ5, bude tento člen riadne predvolaný pred ŠPJ5, kde sa toto porušenie bude prešetrovať.