Meniny má Edita, zajtra Cyprián.

Sme aj na Facebook

JEDLIKOVA5.skO klube

PC Klub logo

Každým rokom PCKlub zdokonaľuje a hlavne udržiava chod siete na internáte. Pomocou vlastných informačných systémov sa snažíme spríjemniť bývanie a život na internáte, taktiež sa podieľame na udržiavaní poriadku v spoločných priestoroch a priestoroch pred internátnom.

Študentom bývajúcim na internáte PCKlub ponúka rôzne druhy služieb zamerané prevažne na IT technológie ako napríklad zdieľanie svojich dát pomocou sieťových externých diskov, netboot, zabezpečuje IRC komunikáciu študentov ubytovaných na internátoch Jedlíkova 5. Rady a návody ako efektívnejšie využívať sieť pre svoje potreby. Ponúka televízny program filmov a seriálov.

Z dôvodu odchodu starších členov z klubu, sa uskutočňuje konkurz do klubu, kde na základe vedomostí z oblastí počítačov, sietí aj všeobecných vedomostí a po osobnom pohovore sú vyberaní uchádzači, ktorí sa v skúšobnej dobe zapájajú do aktivít PCKlubu. Počas tejto skúšobnej doby sa ukáže, ktorí uchádzači sa snažia a venujú svoj voľný čas aktivitám klubu.

PCKlub ako každá iná organizácia má program pravidelných týždňových porád. Tie sa uskutočňujú každý pondelok približne o 20:00, kde sa riešia interné záležitosti klubu, chod internátnej počítačovej siete, program práce a rozdelenie úloh na najbližší týždeň.

V priestoroch miestnosti PCKlubu sa taktiež každý semester koná zápis do občianskeho združenia Jedlíková 5 a zároveň zápis do internátnej siete.

Pre lepší kontakt s používateľmi internátnej siete sú zavedené „úradné hodiny PCKlubu", každú nedeľu a utorok od 19:00 do 20:00. Na úradných hodinách môžu ubytovaní študenti riešiť svoje problémy s internátnou sieťou, prípadne problémy so svojím počítačom.

S pozdravom kolektív PCKlubu.

Zoznam členov PCKlubu